Kasa biletowa dłużej czynna na przełomie miesiący

Kasa biletowa czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 16:00.
Dodatkowo kasa biletowa będzie czynna w pierwszy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca od godz. 07:00 do 17:00.