Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "TOUR" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze.

Opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID -19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Celem projektu jest utrzymanie prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, a planowanym efektem niezaprzestanie działalności w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 272.423,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich - 100 %

nowy rynekkksastur 4bt sudety logokorona logologo euro nysa