Co należy wiedzieć o EM-KARCIE

Od 20 czerwca 2010 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR" Spółka z o. o. Jelenia Góra wprowadza elektroniczny system sprzedaży biletów miesięcznych (EM-karta).

EM-karta elektroniczna, karta zbliżeniowa działa z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Żywotność karty przewidywana jest na 100 000 cykli zapisu i odczytu.

Po „zużyciu" jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

EM-kartę należy chronić przed porysowaniem, odkształcaniem, zaginaniem oraz temperaturami powyżej 50°C i poniżej 4°C.

Przed zakupieniem biletu elektronicznego miesięcznego należy zgłosić się do kasy biletowej na dworcu PKS-u w Jeleniej Górze z wypełnionym wnioskiem zgłoszeniowym na bilet miesięczny. Druk wniosku można pobrać w kasie biletowej lub ze strony internetowej Przedsiębiorstwa PKS „TOUR" sp. z o. o. Jelenia Góra. Rejestracja wniosku umożliwia wykupienie biletu w formie papierowej, wydrukowanego z kasy fiskalnej. EM-karta ważna jest łącznie z biletem papierowym (paragon fiskalny). Utracenie jednego z tych dokumentów uniemożliwia korzystanie z usług PKS „TOUR" sp. z o. o. Jelenia Góra.

Za wydanie pierwszej EM-karty pobiera się kaucję 10 zł brutto. Za zgubienie lub zniszczenie EM-karty kaucja nie podlega zwrotowi. W przypadku zagubienia lub zniszczenia EM-karty wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 20 zł brutto.

 

ELEMENTY BILETU MIESIĘCZNEGO:

1. EM-karta pasażera:

Na karcie są zarejestrowane wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza. Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszego Przedsiębiorstwa.

KARTA JEST WAŻNA GDY BILETERKA WYDA POJEDYNCZY SYGNAŁ AKCEPTUJĄCY DANE ZAWARTE NA KARCIE.

2. Paragon fiskalny jest dowodem fiskalnym potwierdzającym zakup biletu, a także zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży. W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty lub paragonu fiskalnego pasażer nie może korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów. Pasażer nie posiadający wszystkich tych elementów biletu miesięcznego zobowiązany jest wówczas zakupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu danym kursem.

 

GDY BILETERKA SYGNALIZUJE PROBLEM Z EM-KARTĄ:

1. „BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY"

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund.

2. „BŁĄD DANYCH EM-KARTY"

Na skutek zdjęcia EM-karty z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie się do kas biletowych (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00). Należy przeprowadzić awaryjne programowania karty.

3. „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI"

Bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.

4. „NIEWŁAŚCIWA TRASA"

Bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Należy posłużyć się paragonem fiskalnym aby potwierdzić ważność biletu tj. zgodność trasy kursu z trasą zapisaną na bilecie.

Jeżeli przystanek do którego zamierza dojechać pasażer znajduje się na trasie na jaką został wykupiony bilet - pasażer ma prawo skorzystać z przejazdu w ramach biletu miesięcznego.

Jeżeli przystanek do którego zamierza dojechać pasażer znajduje się poza trasą na jaką został wykupiony bilet - pasażer powinien kupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu.