Uprzejmie informujemy, że z powodu zamknięcia przez Rząd RP szkół i związaną z tym przerwą w nauczaniu w dniach od 16.03.2020r. do 25.03.2020r. komunikacja będzie prowadzona bez kursów szkolnych, zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy.  Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że przez cały ten czas PKS "Tour" Sp. z o.o. utrzymuje stan gotowości  do wykonywania usług wynikających z zawartych umów przewozowych. Stan gotowości przedsiębiorstwa wiąże się z utrzymaniem stanu personalnego  pracowników jak również utrzymania taboru w gotowości do wykonywania zadań przewozowych.

nowy rynekkksastur 4bt sudety logokorona logologo euro nysa