Uprzejmie informujemy, że z powodu przedłużenia okresu zamknięcia przez Rząd RP szkół i związaną z tym przerwą w nauczaniu w kolejnych dniach, tj.  do 14.04.2020r. kursy szkolne nadal nie będą wykonywane. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że przez cały ten czas PKS "Tour" Sp. z o.o. utrzymuje stan gotowości  do wykonywania usług wynikających z zawartych umów przewozowych. Stan gotowości przedsiębiorstwa wiąże się z utrzymaniem stanu personalnego  pracowników jak również utrzymania taboru w gotowości do wykonywania zadań przewozowych.

nowy rynekkksastur 4bt sudety logokorona logologo euro nysa