PKS „TOUR” Sp. z o.o. informuje, że posiada wolną przestrzeń reklamową w autobusach. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółką.