PKS TOUR Sp. z o.o. informuje że dnia 16 września (sobota) br. od godz. 12.00 do godz. 24.00 w związku z wydarzeniem Gminne Święto Plonów 2023 we Wleniu zostanie utworzony przystanek tymczasowy. Przystanek tymczasowy zostanie zlokalizowany na drodze powiatowej - obwodnicy miasta Wleń, w pobliżu zjazdu na ul. Wojska Polskiego.

W związku z powyższym przystanki funkcjonujące w obrębie rynku we Wleniu we wskazanym powyżej czasie zostaną wyłączone z użytkowania.