Uprzejmie informujemy, że z powodu wprowadzenia przez Rząd RP nauki zdalnej w szkołach i związaną z tym przerwą w nauczaniu stacjonarnym w dniach od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. kursy szkolne nie będą wykonywane. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że przez cały ten czas PKS "Tour" Sp. z o.o. utrzymuje stan gotowości  do wykonywania usług wynikających z zawartych umów przewozowych. Stan gotowości przedsiębiorstwa wiąże się z utrzymaniem stanu personalnego  pracowników jak również utrzymania taboru w gotowości do wykonywania zadań przewozowych.

nowy rynekkksastur 4bt sudety logokorona logologo euro nysa